500 417 +

Broj polaznika

130+

Broj kurseva

68

Godina postojanja

AKTUELNO

EU Međunarodni sertifikati
Partnerstvo sa WIFI institutom iz Austrije

Dobre vesti za sve koji žele da steknu znanja i sertifikat na kursevima najprestižnijeg instituta za neformalno obrazovanje u Evropi. Vaš Božidarac je sklopio ugovor o saradnji sa WIFI institutom, evropskim liderom za neformalno obrazovanje. Ako želite da ovladate trajnim i primenjivim znanjima uz pouzdane predavače i sebi omogućite povoljniji položaj na domaćem i evropskom tržištu rada, prijavite se na neki od božidarčevih međunarodno licenciranih i priznatih kurseva.

POPULARNI KURSEVI I OBUKE